Zwrot nadpłaconych rat we franku – kiedy jest możliwy?

  • Biznes
  • 28 kwietnia, 2022
  • 7 minutes read

Kredyty frankowe to w ostatnim czasie spore utrapienie zarówno dla kredytobiorców obciążonych tym zobowiązaniem, jak i dla całego sektora bankowego, pośrednio lub bezpośrednio związanego z tą sprawą. Coraz więcej słyszy się o możliwości zwrotu nadpłaconych rat we franku. Jednak należy pamiętać, że nie każdy może skorzystać z tego rozwiązania i nie jest ono udzielane kredytobiorcom automatycznie. Warto więc zainteresować się tym, na czym polega zwrot nadpłaconych rat, kiedy jest możliwy i jak się o niego starać.

Na czym polega zwrot nadpłaconych rat we franku?

Możliwość zwrotu nadpłaconych rat we franku dotyczy zarówno kredytobiorców nadal spłacających kredyt, jak i tych, którzy już zakończyli jego spłacanie. W przypadku spłaconego indeksowanego kredytu frankowego kredytobiorca może domagać się od banku zwrotu nadpłaconych rat nawet do 10 lat wstecz. Zakłada to odfrankowienie kredytu. Taki efekt można osiągnąć jedynie na drodze sądowej. 

Podobna możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconych rat we franku stoi przed kredytobiorcami, którzy nadal spłacają swoje zobowiązanie. Przy czym w przypadku spłaconych już kredytów nie zachodzi konieczność żądania ustalenia uznania mechanizmu indeksacyjnego za niedozwolony. Natomiast dla kredytobiorców będących w trakcie spłacania kredytu frankowego orzeczenie sądu o uznaniu mechanizmu indeksacyjnego za niedozwolony jest kluczowe. Dzięki takiej decyzji dochodzi do przekształcenia kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy poprzez tak zwane odfrankowienie kredytu. Polega ono na przeliczeniu całej kwoty kredytu, nie tylko pozostałych do spłacenia rat, zgodnie z kursem franka, który obowiązywał w dniu podpisania umowy kredytowej. W ten sposób może dojść do sytuacji, w której okaże się że część rat została przez kredytobiorcę nadpłacona, a cała pożyczona przez bank kwota jest już zwrócona.

Jak wygląda odfrankowienie kredytu w praktyce?

Niezależnie od tego, czy mówimy o kredycie już spłaconym, czy o tym, który nadal wiąże bank i kredytobiorcę, mechanizm odfrankowienia wygląda podobnie. Decyzję o odfrankowieniu podejmuje sąd. Jest tak dlatego, że ten mechanizm jest mało korzystny dla banków, więc trudno liczyć na podobne orzecznictwo na drodze mediacji lub ugody. Ponadto odfrankowienie kredytu pozwala na dobre uwolnić się od zależności względem zmieniającego się kursu franka szwajcarskiego. Jest to szczególnie ważne dla kredytobiorców, którzy nadal spłacają swoje zobowiązanie. Natomiast w mechanizmie odfrankowienia w przypadku kredytów już spłaconych ważna jest możliwość odzyskania części nienależnie wpłaconych do banku pieniędzy. Jednak dlaczego ta opcja obejmuje jedynie okres 10 lat, skoro kredyt był spłacany znacznie dłużej? Wiąże się to bezpośrednio z przepisami dotyczącymi przedawnienia roszczeń. W przypadku osób fizycznych okres ten to właśnie 10 lat i tylko za ten czas wstecz można dochodzić swoich należności względem banku. 

Odfrankowienie kredytu w praktyce polega na przeliczeniu na złotówki całej kwoty kredytu zgodnie z kursem, który obowiązywał w dniu podpisania umowy kredytowej. Oprócz tego bank ma obowiązek przeliczyć wszystkie uiszczone na jego rzecz opłaty, czyli również marże, prowizje i spready, a następnie przekalkulować, czy obie te sumy są sobie równe. W przypadku kredytów, które są nadal spłacane, doprowadzi to do znacznego obniżenia salda zadłużenia, a w konsekwencji do zmniejszenia raty kredytu. Natomiast dla kredytobiorców, który zakończyli już spłatę kredytu frankowego, może to skutkować koniecznością zwrotu na ich rzecz nadpłaconych rat. Jest to możliwe dlatego, że odfrankowienie dotyczy nie tylko przyszłych rat, czyli tych, które pozostały do spłaty, ale również tych przeszłych, które już zostały opłacone na rzecz banku. Dodatkowo dla frankowiczów, którzy nadal spłacają swoje zobowiązanie, ważne jest, że po odfrankowieniu kredytu będzie on traktowany jak zwykłe zobowiązanie w złotówkach i tak będzie odbywała się jego dalsza spłata. Tym samym możliwość zwrotu nadpłaconych rat jest realna dzięki pozwaniu banku do sądu za stosowanie niedozwolonych klauzul indeksacyjnych i w efekcie otrzymaniu decyzji o odfrankowieniu kredytu.

źródło: kancelariarzucidlo.pl

Zobacz również

Na co zwrócić uwagę kupując sprężarkę do zakładu?

Na co zwrócić uwagę kupując sprężarkę do zakładu?

Przy wyborze sprężarki do zakładu ważne jest uwzględnienie wielu czynników, które wpływają na wydajność, niezawodność i…
Na czym polega outsourcing środowiskowy? Kto może z niego skorzystać?

Na czym polega outsourcing środowiskowy? Kto może z niego skorzystać?

Pragniesz skupić się na prowadzeniu biznesu, a jednocześnie nie chcesz zaniedbywać obowiązków wynikających z prawa ochrony…
Kompresory olejowe — zasada działania i rodzaje

Kompresory olejowe — zasada działania i rodzaje

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej kompresorom olejowym, które stanowią kluczowy element w wielu branżach przemysłowych.…