Klasy ochrony danych i stopnie bezpieczeństwa według normy ISO/IEC 21964 – o czym mówią? Dlaczego warto je znać?

Klasy ochrony danych i stopnie bezpieczeństwa według normy ISO/IEC 21964 – o czym mówią? Dlaczego warto je znać?

 • Biznes
 • 10 lutego, 2024
 • 7 minutes read

Niszczenie danych to procedura, którą należy przeprowadzać zgodnie z prawem. Inaczej nie zapewni informacjom należytej ochrony. Podczas utylizacji kierować można się m.in. normą ISO/IEC 21964, która wyróżnia trzy klasy danych i siedem stopni bezpieczeństwa. O czym one mówią? Dlaczego ich znajomość jest tak ważna?

Klasy ochrony danych według normy ISO/IEC 21964

 Norma ISO/IEC 21964 kodyfikuje i ujednolica wymagania odnoszące się do niszczenia danych. Określa m.in. definicje i zasady związane z utylizacją określonych nośników, a także opisuje pożądany sposób, w jakim powinna ona przebiegać. Wskazuje również klasy ochrony danych. Wskazują one, z jaką dokładnością dane powinny być niszczone.

 1. Klasa ochrony 1. To podstawowa klasa ochrony, która obowiązuje w przypadku danych zwykłych i wewnętrznych. Określa ona, że powinny być one niszczone w 1, 2 i 3 stopniu bezpieczeństwa.

 2. Klasa ochrony 2. Wskazuje na większą potrzebę ochrony informacji. Dotyczy danych osobowych i finansowych, które są dostępne dla wąskiego kręgu odbiorców i których przekazanie osobom nieuprawnionym mogłoby doprowadzić do naruszenia zobowiązań umownych lub ustawowych. Dane należące do tej klasy ochrony należy niszczyć w 3, 4 lub 5 stopniu bezpieczeństwa.

 3. Klasa ochrony 3. Podkreśla wysoką potrzebę ochrony danych. Obejmuje dane tajne i ściśle poufne, których wyciek lub ujawnienie stanowi niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia osób lub zagrożenie dla ich wolności. Wskazuje, że powinny być one niszczone w 4, 5, 6 i 7 stopnia bezpieczeństwa.

Stopnie bezpieczeństwa według normy ISO/IEC 21964

 Oprócz klas ochrony danych norma ISO/IEC 21964 wyszczególnia również stopnie bezpieczeństwa. Szczegółowo określają one nie tylko sposób niszczenia danych, ale również jego efekt – maksymalną powierzchnię ścinka i lub szerokość paska.

 1. P-1 – dane ogólne. To podstawowy stopień bezpieczeństwa, który rekomenduje się do niszczenia nośników z danymi zwykłymi. Po jego przeprowadzeniu dane stają się nieczytelne, wciąż jednak można je odtworzyć bez specjalistycznego sprzętu. Niemniej jest to czasochłonne. Maks. pow. ścinka: 2000 mm2 lub maks. szerokość paska: 12 mm.

 2. P-2 – dane wewnętrzne. To stopień bezpieczeństwa zalecany do niszczenia nośników z danymi wewnętrznymi. W tym wypadku zutylizowane dane wciąż mogą zostać odtworzone bez specjalistycznego sprzętu. Niemniej jest to wyjątkowo czasochłonne. Maks. pow. ścinka: 800 mm2 lub maks. szerokość paska: 6 mm.

 3. P-3 – dane wrażliwe, poufne, osobowe. To stopień bezpieczeństwa rekomendowany dla znacznej części dokumentów firmowych. Pozwala on na odtworzenie danych, jednak proces ten wymaga znacznego wysiłku. Maks. pow. ścinka: 320 mm2 lub maks. szerokość paska: 2 mm.
   
 4. P-4 – dane szczególnie wrażliwe. To stopień bezpieczeństwa stosowany do danych poufnych i osobowych. Zutylizowane w ten sposób dane mogą być odtworzone, jednak przy użyciu specjalistycznego wyposażenia. Maks. pow. ścinka: 160 mm2 lub maks. szerokość paska: 6 mm.
   
 5. P-5 – dane tajne. To stopień bezpieczeństwa rekomendowany do nośników, które zawierają dane tajne. Gwarantuje, że odtworzenie ich jest praktycznie niemożliwe. Maks. pow. ścinka: 30 mm2 lub maks. szerokość paska: 2 mm.
   
 6. P-6 – dane tajne, dla których należy zastosować nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. To stopień bezpieczeństwa, który znajduje zastosowanie w wyjątkowych sytuacjach. Odtworzenie zutylizowanych w ten sposób danych nie jest przy obecnym stanie techniki możliwe. Maks. pow. ścinka: 10 mm2 lub maks. szerokość paska: 1 mm.
   
 7. P-7 – dane ściśle tajne. To stopień bezpieczeństwa stosowany w przypadku danych, które wymagają maksymalnych środków bezpieczeństwa. Maks. pow. ścinka: 5 mm2 lub maks. szerokość paska: 1 mm.

Norma ISO/IEC 21964 szczegółowo określa klasy ochrony danych i stopnie bezpieczeństwa. Ich znajomość pozwala zniszczyć nośniki w sposób niezagrażający bezpieczeństwu zawartych na nich informacji. W efekcie proces utylizacji danych jest zgodny z prawem.

źródło: ESSI niszczenie dokumentów

Zobacz również

Na co zwrócić uwagę kupując sprężarkę do zakładu?

Na co zwrócić uwagę kupując sprężarkę do zakładu?

Przy wyborze sprężarki do zakładu ważne jest uwzględnienie wielu czynników, które wpływają na wydajność, niezawodność i…
Na czym polega outsourcing środowiskowy? Kto może z niego skorzystać?

Na czym polega outsourcing środowiskowy? Kto może z niego skorzystać?

Pragniesz skupić się na prowadzeniu biznesu, a jednocześnie nie chcesz zaniedbywać obowiązków wynikających z prawa ochrony…
Kompresory olejowe — zasada działania i rodzaje

Kompresory olejowe — zasada działania i rodzaje

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej kompresorom olejowym, które stanowią kluczowy element w wielu branżach przemysłowych.…