Co to jest remediacja wód i gruntów?

Co to jest remediacja wód i gruntów?

Niektóre grunty i wody gruntowe mogą wymagać remediacji. Czym właściwie ona jest? Jakich gruntów (wód) dotyczy i kto jest zobowiązany do jej przeprowadzenia? Rozwiewamy wszystkie wątpliwości inwestorów dotyczące remediacji.

Remediacja gruntu i wód – co to jest? Kto jest za nią odpowiedzialny?

 

Remediacja wód i gruntów to proces polegający na poddaniu wód gruntowych, ziemi oraz gleby różnorakim działaniom, które mają na celu całkowite usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska naturalnego. Remediacja pozwala również kontrolować szkodliwe związki, a także ograniczyć ryzyko ich rozprzestrzeniania.

Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska obowiązek dokonania remediacji ciąży na władającym powierzchnią ziemi, na której stwierdzono występowanie historycznych zanieczyszczeń. Żeby się ich pozbyć, najczęściej wynajmuje on specjalistyczną firmę, która dysponuje doświadczeniem w oczyszczaniu gruntów i wód.

Co ważne, remediacji dokonuje się z uwzględnieniem aktualnego i  historycznego, a o ile to możliwe także przyszłego, sposobu użytkowania terenu. Proces można przeprowadzić zarówno na małym, jak i rozległym terenie. Trzeba jedynie odpowiednio dobrać metodę remediacji. W przeciwnym razie wykonane czynności nie przyniosą pożądanych rezultatów.

Metody remediacji wód i gruntów – jaką wybrać?

 

Wybór metody usuwania/zmniejszania ilości zanieczyszczeń to jeden z najważniejszych czynników determinujących powodzenie podjętych działań. Władający gruntem może skorzystać z któregoś z trzech sposobów.

  1. Remediacja ex situ – w jej przypadku do oczyszczenia gruntu (wody) dochodzi poza rejonem występowania zanieczyszczenia. W związku z tym konieczne jest wcześniejsze wydobycie gruntu . Metoda ta jest kosztowna. Dlatego najczęściej przeprowadza się ją na małym terenie.

 

  1. Remediacja in situ – do oczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego dochodzi w miejscu powstania zanieczyszczenia. Dzięki temu nie ma potrzeby wcześniejszego wydobycia gruntu. W porównaniu z wyżej wymienioną metodą remediacja in situ
    jest nie tylko bardziej ekonomiczna, ale i ekologiczna. Dlatego stosuje się ją na rozległych terenach. Ten typ remediacji jednak, ze względu na wykonywanie go na miejscu, może spowodować opóźnienie w prowadzeniu inwestycji.

 

  1. Remediacja on site – stanowi połączenie obydwu metod. W jej ramach wydobywa się grunt z miejsca występowania zanieczyszczeń (ex situ), ale również oczyszcza się sam obszar (in situ). Co jednak ważne, bez wyjazdu na drogi publiczne. Przykładowo wydobyta ziemia jest składowana na hałdzie i poddana oczyszczaniu, a nawieziona ziemia pozwala na podjęcie inwestycji. Ta metoda może być w obrębie (na terenie) danej inwestycji, tzn jednej działki, kilku działek bez konieczności transportu ziemi przez drogi publiczne.

Żeby wybrać odpowiednią metodę remediacji, należy wziąć pod uwagę nie tylko powierzchnię terenu, na którym występuje zanieczyszczenie, ale również właściwości gruntu (wody) oraz właściwości substancji będącej zagrożeniem dla życia ludzi i stanu środowiska naturalnego. Przeanalizować warto także koszty działań przeprowadzanych w ramach poszczególnych działań.

Remediacja wód i gruntów – dobry plan to podstawa!

 

Żeby remediacja zakończyła się sukcesem, trzeba ją odpowiednio zaplanować. I w tym przypadku władający gruntem może się posiłkować wiedzą i doświadczeniem fachowców. Wystarczy, że skorzysta z usług firmy specjalizującej się w konsultingu ds. ochrony środowiska. Eksperci przygotują i uzgodnią plan remediacji. Pomogą również w załatwieniu wszelkich formalności.

Co więcej, przeprowadzą niezbędne badania laboratoryjne, dzięki którym ocenią stan środowiska gruntowo-wodnego. Wykonają także ocenę geologiczną oraz określą warunki hydrogeologiczne. Działania te pozwalają w optymalny sposób dobrać metodę remediacyjną, a także oszacować jej koszty.

Remediacja wód i gruntów pozwala na dobre rozprawić się ze szkodliwymi substancjami lub przynajmniej ograniczyć ich ilość. Bywa kosztownym przedsięwzięciem. Dlatego tak istotną kwestią jest prawidłowy dobór metody oczyszczania. Bez profesjonalnie sporządzonego planu remediacji trudno tego dokonać. Warto więc opracowanie niezbędnych dokumentów powierzyć specjalistom.

Zobacz również

Na co zwrócić uwagę kupując sprężarkę do zakładu?

Na co zwrócić uwagę kupując sprężarkę do zakładu?

Przy wyborze sprężarki do zakładu ważne jest uwzględnienie wielu czynników, które wpływają na wydajność, niezawodność i…
Na czym polega outsourcing środowiskowy? Kto może z niego skorzystać?

Na czym polega outsourcing środowiskowy? Kto może z niego skorzystać?

Pragniesz skupić się na prowadzeniu biznesu, a jednocześnie nie chcesz zaniedbywać obowiązków wynikających z prawa ochrony…
Kompresory olejowe — zasada działania i rodzaje

Kompresory olejowe — zasada działania i rodzaje

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej kompresorom olejowym, które stanowią kluczowy element w wielu branżach przemysłowych.…